Stowarzyszenie Sursum Corda - 2024Stowarzyszenie Sursum Corda – 2024

EDUKACJA PRAWNA

 STOWARZYSZENIA SURSUM CORDA 

W 2024 ROKU

 

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Pińczowskiego. 

Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Pomoc świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 


Gdzie otrzymasz DARMOWĄ pomoc?

PlakatNPP_page_0001.jpg 

ulotkaNPP_page_0002.jpg 

ulotkaNPP_page_0001.jpg Komu i w jakim zakresie przysługuje DARMOWA pomoc?

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy? 

Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to warunkiem skorzystania z pomocy jest dodatkowe oświadczenie, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś innych osób oraz zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.
Obowiązuje rejestracja na porady za pośrednictwem urzędu starostwa powiatowego lub miasta na prawach powiatu. Elektroniczny ogólnopolski system rejestracji działa na stronie  zapisy-np.ms.gov.pl.

 

 Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 •  informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
 • wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
 • poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,
 • nieodpłatną mediację.
Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?
 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,
 • skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,
 • nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja? 

NPP i NPO obejmuje także świadczenie nieodpłatnej mediacji (jeśli nie skierował do niej sąd lub inny podmiot). Możesz liczyć na:
 • poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku  o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna pomoc dla Uchodźcow z Ukrainy / Безкоштовна допомога біженцям з України 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: 

Для отримання додаткової інформації відвідайте:

www.sc.org.pl/ukraina/nieodplatna-pomoc-prawna-dla-uchodzcow-z-ukrainy 

 

ANIMOWANE SPOTY, PANELE SZKOLENIOWE, WEBINARIA PRAWNE

Tobie też możemy pomóc

Każdy może napotkać trudności prawne i znaleźć się w kłopotliwej sytuacji. Nie każdy jednak może skorzystać z płatnej porady prawnej.

Dlatego warto wiedzieć, że DARMOWA POMOC PRAWNA jest w zasięgu ręki!


Pomoc Ma Moc

Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, osobą jej najbliższą lub świadkiem przestępstwa? Przysługuje Ci prawo do skorzystania z nieodpłatnej pomocy. 

... skorzystaj z bezpłatnej pomocy w najbliższym ośrodku pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. 

 

WEBINARIA PRAWNE – BLIŻEJ PRAWA 

Upadłość Konsumencka 

Każdy z nas może wpaść w kłopoty finansowe, jednak ważne, aby umieć znaleźć drogę wyjścia z tej trudnej sytuacji. Pomocne mogą być informacje dotyczące upadłości konsumenckiej. Kto i kiedy może z niej skorzystać? Temat rozjaśni Ewa Latacz - mgr prawa, doradca obywatelski i 

 

Pozew o Orzeczeniu Rozwodu lub Separacji 

Rozwód czy separacja to trudny czas w życiu małżeństwa. Jest do decyzja, która wpływa nie tylko 

na małżonków, ale również na ich dzieci. Webinarium prowadzi Joanna Jańczy - radca prawny.

 

Mediacje Rówieśnicze 

Mediacja rówieśnicza to skuteczna metoda rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży 

na terenie szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub resocjalizacyjnej, w obecności mediatora rówieśnika. Webinarium w tym temacie poprowadzi Ewa Latacz - mgr prawa, doradca obywatelski i mediator.

 

Rozporządzanie Majątkiem Za Życia i Na Wypadek Śmierci 

Każdy ma prawo do swobodnego rozporządzania własnym majątkiem i dysponowania nim wedle uznania. Posiadane mienie można przekazać jednej osobie bądź kilku. Ważne, aby kwestie majątkowe uregulować przed śmiercią. Webinarium poprowadzi Monika Piękoś - adwokat, doradca obywatelski i mediator.


PANEL SZKOLENIOWY

O sztuce w więzieniu i procesie readaptacji społecznej.

Zapraszamy do wysłuchania 1 panelu 3-dniowego szkolenia pn. "Sztuka w więzieniu i proces readaptacji społecznej". A rozważał na ten temat dr hab. Przemysław Piotrowski, prof. UJ z Zakładu Psychologii Sądowej i Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


Readaptacja społeczna z perspektywy psychologii ewolucyjnej

Zapraszamy do wysłuchania 2 panelu 3-dniowego szkolenia pn. "Readaptacja społeczna z perspektywy psychologii ewolucyjnej". Szkolenie poprowadził dr Stefan Florek z Zakładu Psychologii Sądowej i Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


Przygotowanie do opuszczenia ZK. Zaburzenia w procesie readaptacji

Temat readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności oraz psychologiczne aspekty przygotowania do opuszczenia zakładu karnego przedstawia i omówiła st. szer. Kinga Bury – psycholog penitencjarny z Zakładu Karnego w Tarnowie. Natomiast o ograniczeniach zaburzeń uprawiania hazardu w procesie readaptacji dyskutują  dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ oraz dr Małgorzata Piasecka z Zakładu Karnego  Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.WZORY DOKUMENTÓW PRAWNYCH

Tutaj znajdziesz 10 wzorów formularzy/pism do pobrania, dotyczących spraw, z którymi najczęściej spotykają się nasi prawnicy w punktach nieodpłatnej pomocy.

 

Kwartalnik młodzieżowy - Odpowiedzialność na drodze

 kwartalnik_mlodziezowy.jpg

 

 Kwartalnik - Odpowiedzialność obywatelska

kwartalnik_odpowiedzialnosc.jpg 

 

 

 

 

 

PORADNIKI PRAWNE:

DZIEDZICZENIE – RODZAJE I TRYBY

E-DOWÓD, PROFIL ZAUFANY, PODPIS KWALIFIKOWANY

NABYCIE I ZBYCIE POJAZDU – O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 


E-PLANSZE EDUKACYJNE DOT. PRAWA KONSUMENCKIEGO: 

ZAKUPY PRZEZ INTERNET 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESYŁKĘ

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ A GWARANCJA

 

 

ARTYKUŁY TEMATYCZNE:

 • ZAPRZECZENIE OJCOSTWA W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM

https://www.sc.org.pl/zaprzeczenie-ojcostwa-2024/

 • POBICIE A UDZIAŁ W BÓJCE 

https://www.sc.org.pl/pobicie-a-udzial-w-bojce-2024/

 • OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ, JAKO SPOSÓB NA WYJŚCIE Z DŁUGÓW

https://www.sc.org.pl/upadlosc-konsumencka-2024/

 • KTO MOŻE ODBYC KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI POZA MURAMI ZAKŁADU KARNEGO? WARUNKI I PROCEDURA UZYSKANIA ZGODY  NA WYKONYWANIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI  W SYSTEMIE DOZORU ELEKTORNICZNEGO

https://www.sc.org.pl/odbywanie-kary-w-systemie-dozoru-elektronicznego-2024/

 • ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA CELÓW POZARENTOWYCH

https://www.sc.org.pl/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/

 • ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU 

https://www.sc.org.pl/zasada-rownego-traktowania-w-zatrudnieniu-2024/

 • BEZPIECZNE PŁATNOŚCI KARTĄ – OCHRONA TWOICH FINANSÓW W CYBERPRZESTRZENI 

https://www.sc.org.pl/bezpieczne-platnosci-karta/

 • ZASPOKAJANIE POTRZEB RODZINY

https://www.sc.org.pl/zaspokajanie-potrzeb-rodziny-2024/

 • POMOC OFIAROM PRZESTEPSTW, ŚWIADKOM I OSOBOM NAJBLIŻSZYM

https://www.sc.org.pl/pomoc-ofiarom-przestepstw-swiadkom-i-ich-najblizszym-2024/

 • PRAWA PACJENTA – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I PROCEDURY DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

https://www.sc.org.pl/prawa-pacjenta-najwazniejsze-informacje-i-procedury-dotyczace-dokumentacji-medycznej-2024/

 • PRZYMUSOWE LECZENIE. CZY MOŻNA PRZYJĄĆ OSOBĘ DO SZPITALA PSYCHOATRYCZNEGO BEZ JEJ ZGODY?

https://www.sc.org.pl/przymusowe-leczenie-czy-mozna-przyjac-osobe-do-szpitala-psychiatrycznego-bez-jej-zgody-2024/

 • SŁUŻEBNOŚĆ A DOŻYWOCIE, SPOSOBY ZABEPIECZENIA SWOICH INTERESÓW PRZY PRZEKAZANIU DAROWIZNY

https://www.sc.org.pl/sluzebnosc-a-dozywocie-sposoby-zabezpieczenia-swoich-interesow-przy-przekazaniu-darowizny-2024/


Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

Półfinały Ligi Ministranckiej w Pińczowie

W sobotę, 13 maja w Hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie odbył się półfinały Diecezjalnej Ministranckiej Ligi Piłkarskiej. więcej»