Wiadomości - Aktualności

KOWR w usłudze eRolnik

Dodał: Sylwia Robak Data: 2021-05-17 10:59:02 (czytane: 246)

Szanowni Państwo, 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych interesantów, jak również mając na uwadze automatyzację procesów w ramach funduszy promocji, uprzejmie informuję, iż na platformie usług eRolnik https://erolnik.qov.pI/#/ uczestnicy funduszy promocji mogą składać drogą elektroniczną dokument Deklaracja wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych FPZ_ f1.

Warunkiem skorzystania z możliwości wypełnienia deklaracji jest posiadanie aktywnego Profilu Zaufanego.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na rzecz danego funduszu promocji produktów rolno-spożywczych, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2021 r.poz.43,z późn. zm.) 

Zgodnie z art. 3 ustawy z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na poszczególne fundusze promocji zobowiązani są przedsiębiorcy.
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń, 
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju bydła lub cieląt,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego bydła lub cieląt,
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju koni,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych koni, •prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju jagniąt lub owiec,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych jagniąt lub owiec,
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa zbóż,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt19 ustawy o VAT, tj. rolników ryczałtowych,
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju drobiu,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego drobiu,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT,
 • prowadzący działalność gospodarcząw zakresie przetwórstwa roślin oleistych,

Wpłaty w wysokości 0,1 % wartości netto nalicza się na: Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz Promocji Mięsa Końskiego, Fundusz Promocji Mięsa Owczego, Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego, Fundusz Promocji Ryb, natomiast w wysokości 0,2 % wartości netto nalicza się w przypadku Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

Naliczenie i pobranie powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury za ww. towary. W/w przedsiębiorcy zobowiązani są do składania Deklaracji Wpłaty na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych FPZ_f1 do Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy.

Deklaracja powinna zostać złożona po zakończeniu kwartału którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. 

Przedsiębiorcy zwój, świętokrzyskiego składają deklaracje na adres: 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Kielcach
ul. Piaskowa 18 25-323 Kielce

Informujemy, iż podmiot zobowiązany, który nie będzie realizował przepisów ustawy o funduszach promocji produktów rolno - spożywczych zgodnie z postanowieniami art.6 ust. 4 po przeprowadzeniu kontroli przez KOWR będzie zobowiązany do zapłacenia wszystkich zaległości we wpłatach na dany fundusz wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości naliczonymi jako od zaległości podatkowych.

 


Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ćwiczenia RENEGADE-SAREX-21

Starosta Pińczowski informuje, że od najbliższego poniedziałku 17 maja do piątku 21 maja 2021 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych...