Wiadomości - Aktualności

OSI Ponidzie działa dalej

Dodał: Sylwia Robak Data: 2020-11-18 11:29:17 (czytane: 712)

Obszar Strategicznych Interwencji PONIDZIE to grupa zrzeszająca samorządy z terenu Ponidzia, skupione wzdłuż brzegów rzeki Nidy.

Porozumienie tych samorządów podpisane zostało kilka miesięcy temu, a jego główna osią jest promocja i rozwój nadnidziańskiego obszaru w oparciu o największe jego atrybuty. Nieskażone środowisko, urokliwa Delta Nidy, zróżnicowanie terenu, atrakcje turystyczne, takie jak kolejka wąskotorowa, kąpieliska, spływy kajakowe, bogata oferta klubów wodniackich, liczne gospodarstwa agroturystyczne, bogata fauna i flora – to wszystko zostało wzięte pod uwagę w trakcie kilku pierwszych spotkań OSI Ponidzie. Przedstawiciele samorządów: powiatu pińczowskiego - lider, jędrzejowskiego, gmin: Jędrzejów, Pińczów, Kije, Imielno, Sobków, Złota, Wiślica i Nowy Korczyn kilkakrotnie rozmawiali o wspólnym kierunku działania. 

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nasze porozumienie OSI Ponidzie zostało rekomendowane do Pilotażowego Centrum Wsparcia Doradczego prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – odpowiada Monika Strojna z pińczowskiego starostwa, koordynator prac OSI Ponidzie. 

Wcześniej, lider grupy – Powiat Pińczowski musiał złożyć niosek, w którym opisał wszelkie działania, jakie były bądź będą podjęte w ramach OSI Ponidzie. Jednocześnie zakończyły się konsultacji Projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, gdzie uwzględniono dwa ponidziańskie projekty. Jeden z nich nosi nazwę „Zielone Ponidzie” i obejmuje wszelkie działania zmierzające do maksymalnego oszczędzania energii. OSI Ponidzie będzie w tym zakresie promowało i wspierało rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii, czyli instalacje fotowoltaiczne i solarne, pompy ciepła, budownictwo pasywne i energooszczędne. Drugi projekt uwzględniony w wojewódzkiej strategii to „Utworzenie szklaku turystycznego Nida” Chodzi tutaj o stworzenie szlaku leżącego wzdłuż Nidy od Mniszka i Bocheńca aż do ujścia Nidy w  Nowym Korczynie. Powstały szlak będzie można pokonać na kilka sposobów – rowerem, kajakiem, drezyną czy ciuchcią, pieszo, samochodem, motocyklem, a nawet drogą powietrzną, balonem, szybowcem czy motolotnią.  W punkcie tym planowane jest przygotowanie głównej trasy rowerowej wraz z całą siecią mniejszych tras rowerowych, wznowienie działalności Ciuchci Expres Ponidzie, przygotowanie szlaku kolejowego, drezynowego, szlaku kajakowego, ścieżek pieszych i biegowych oraz infrastruktury okołoturystycznej wzdłuż szlaku. Bardzo istotne jest tu również wykreowanie i promocja marki Ponidzie – „zielonych płuc” dla świętokrzyskich uzdrowisk, regionu południowego województwa świętokrzyskiego oraz sąsiadów – z Krakowa i Górnego Śląska.

 osi.jpg

Monika Strojna - koordynator projektu OSI PONIDZIE

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Wyniki konkursu ofert

I N F O R M A C J A na temat naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację...