Wiadomości - Aktualności

OSI Ponidzie nabiera realnych kształtów

Dodał: Sylwia Robak Data: 2020-09-21 14:12:22 (czytane: 223)

W czwartek 17 września 2020 roku, w pińczowskiej hali widowiskowo – sportowej odbyło się kolejne spotkanie partnerów Obszaru Strategicznej Interwencji „Ponidzie”.

Grupę koordynowaną przez Powiat Pińczowski, tworzy kilka samorządów, których wspólnym mianownikiem jest rzeka Nida, a celem nadrzędnym wypromowanie tych terenów i wsparcie mieszkańców. 

Czwartkowe spotkanie miało charakter ściśle roboczy. Kilkugodzinne rozmowy pozwoliły wypracować kilka konkretnych priorytetów, wokół których skupiać się będą dalsze działania zespołu, wcześniej jednak swoje stanowiska i oczekiwania wyrazili wszyscy dyskutanci. 

Tomasz Haja, gospodarz Sobkowa, mówił o kanalizacji sieciowej, z kolei jego sąsiad – Tomasz Socha z Kij poruszył temat terenów inwestycyjnych skupionych wzdłuż trasy krajowej nr 78, pomoc dla przedsiębiorców podkreślił także burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek. Zbigniew Huk z gminy Imielno jest mocno zainteresowany ścieżkami rowerowymi łączącymi jego gminę z terenami powiatu pińczowskiego, podobnie, jak wójt Michałowa. Mirosław Walasek widzi przyszłość dla ścieżek rowerowych prowadzących z Wiślicy do Michałowa, ze szczególnym uwzględnieniem Stadniny Koni. Gospodarz gminy Złota, w dobie permanentnego ocieplania klimatu, mocny nacisk kładzie na małą retencję dla rolników. Woda gromadzona w budowanych zbiornikach pomagałaby w produkcji rolnej. Na ekologię w swoim wystąpieniu stawiał także burmistrz Wiślicy. Jarosław Jaworski, poza fotowoltaiką i pompami ciepła, widzi potrzebę budownictwa pasywnego, z tzw. białymi certyfikatami, gdzie wykorzystuje się praktycznie wszystkie dostępne źródła energii odnawialnej. Piotr Strach z Nowego Korczyna podniósł temat zbytu płodów rolnych i utworzenia zabezpieczenia rolno – spożywczego w regionie. Zastępca burmistrza tej nadwiślańskiej gminy mówił też o hodowli trzody chlewnej i ścieżce rowerowej do Połańca przez Pacanów, co pozwoliłoby połączyć trasę ponidziańską ze ścieżką nadwiślańską.

Wątek ścieżek rowerowych podtrzymał Maciej Długosz, dyrektor Departamentu Sportu, Edukacji i Turystyki Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego. Dyrektor Długosz szczegółowo omówił koncepcję przebiegu ścieżek w całym regionie, z naciskiem na Ponidzie.  Włodzimierz Badurak podniósł temat włączenia się Gminy Pińczów do OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska, obecni na spotkaniu poparli inicjatywę burmistrza Pińczowa, dodając do niej również Gminę Wiślica. Głos zabrał także dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Tomasz Hałatkiewicz mówił o wkomponowaniu ciuchci Ekspres Ponidzie w szlak turystyczny „Nida”, podał także propozycję wystąpienia OSI Ponidzie do Rządowego Programu Inicjatyw Lokalnych w trybie konkursowym.  

Tak przedstawione stanowiska pozwoliły wypracować cztery konkretne priorytety, nad którymi skupią się teraz działania OSI Ponidzie.
  • Zielona Energia dla Ponidzia – czyli odnawialne źródła energii zmierzające do ograniczenia CO2 dla budynków użyteczności publicznej, dla przedsiębiorców i odbiorców indywidualnych (fotowoltaika, pompy ciepła, budownictwo pasywne)
  • Trasa Turystyczna Nida – budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Nidy, szlaku drezynowego, przystani kajakowych, pól kempingowych, miejsc dla kamperów, infrastruktura okołoturystyczna (w tym baza noclegowa i gastronomiczna), zachowanie i renowacja zabytków, oznakowanie turystyczne, budowanie wspólnych ofert turystycznych z uwzględnieniem spływów kajakowych czy Ciuchci Ponidzie, itp. a  wszystko to w celu szerokiej promocji zabytków i atrakcji turystycznych Ponidzia.
  • Ponidziańska giełda rolno – spożywcza –stworzenie dla rolników możliwości zbytu owoców pracy. Ponidzie jest zagłębiem produkcji warzyw, ziół, owoców, a także hodowli trzody chlewnej i drobiu. Mieszkańcy ciężko pracują i zasługują na wsparcie.
  • Ponidziańska strefa aktywności gospodarczej – szeroko rozumiana pomoc dla przedsiębiorców,  przyciąganie inwestorów z zewnątrz, stwarzanie im warunków rozwoju, budowa infrastruktury technicznej włącznie z budową hal i magazynów pod wynajem.

Poza wspomnianymi czterema priorytetami głównymi opracowano także dwa dodatkowe. OSI Ponidzie będzie także zmierzać do budowy zbiorników małej retencji, jak i zbiornika retencyjnego Pińczów zwanego Morzem Pińczowskim. W kręgu zainteresowań grupy, której liderem jest Powiat Pińczowski, leży także budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, dla równego dostępu wszystkich mieszkańców powiatu oraz zachowania czystości środowiska. 

„Było to kolejne spotkanie OSI Ponidzie, zainicjowane przez nas. Rozmowy były niezwykle owocne, a ta przysłowiowa burza mózgów sprawiła, że wizja rozwoju naszego Ponidzia rysuje się coraz wyraźniej nabierając realnych kształtów” – mówi Zbigniew Kierkowski, starosta pińczowski.
   

osi_1.jpg

osi_2.jpg 

osi_3.jpg 

osi_4.jpg 

osi_5.jpg 

osi_6.jpg 

119888757_3352433351481705_8285538221976227211_n.jpg 

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

„Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA oddział w Kielcach ogłasza konkurs plastyczny ...