Wiadomości - Aktualności

Pińczowski „Kołłątaj” zaprasza w swoje progi!

Dodał: Sylwia Robak Data: 2021-04-12 14:03:29 (czytane: 544)

Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie to szkoła z wielowiekową tradycją. Powstała w roku 1551, jako gimnazjum i jak dowodzą historycy – jest najstarszą tego typu szkołą w Polsce. Duży wkład w założenie gimnazjum miał ówczesny właściciel Pińczowa Mikołaj Oleśnicki, który został opiekunem szkoły oraz Włoch Francesko Stankar –duchowy ojciec gimnazjum i skromny nauczyciel Grzegorz Orszak.  Powstanie tej placówki oświatowej, miało duże znaczenie. Poeta zborowy A. Trzecieski pisał,, Tu nad czarnymi wodami pińczowskiej Nidy… posiano pierwsze ziarno świętej pobożności i wzniesiono pierwsze święte gimnazjum". 

Pińczowskie liceum wykształciło wiele pokoleń mieszkańców powiatu pińczowskiego, którzy dziś często piastują wysokie, odpowiedzialne stanowiska. Za kilka tygodni przed wyborem szkoły średniej staną ósmoklasiści. Dlaczego powinni wybrać właśnie „Kołłątaja”? Przede wszystkim dlatego, iż szkoła ta daje możliwość rzetelnej edukacji.  

 • Absolwenci kończą najlepsze uczelnie wyższe w kraju i zagranicą.
 • Kadra nauczycielska posiada wysokie kwalifikacje i doświadczenie
 • Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym
 • Przedmioty kierunkowe i języki obce wykładane są według rozszerzonej siatki godzin
 • Nauczanie języków obcych odbywa się w małych grupach
 • Nauczyciele mają stały kontakt z rodzicami poprzez elektroniczny dziennik Librus
 • W szkole jest bezpiecznie, nikt nie jest anonimowy

Dużym atutem pińczowskiego liceum jest też współpraca z renomowanymi uczelniami wyższymi, co dla absolwentów „Kołłątaja” może być wstępem do dalszej edukacji. Liceum współpracuje z Akademią Górniczo –Hutniczą w Krakowie (dzięki udziałowi w konkursie o „Diamentowy Indeks” absolwenci z Pińczowa mają szansę dostać się na tę uczelnię z pominięciem procedury rekrutacyjnej), Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Uniwersytetem Warszawskim (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych) oraz Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie

W roku szkolnym 2021/2022 pińczowskie Liceum Ogólnokształcące oferuje uczniom klas pierwszych naukę w czterech klasach profilowanych.
 • Klasa akademicka, gdzie przyjmowani będę uczniowie z dorobkiem120 pkt, oferuje rozszerzoną naukę matematyki, języka angielskiego, a także fizyki lub geografii (wybór ucznia)
 • Klasa biologiczno –chemiczna (od 100 pkt); rozszerzona nauka biologii i chemii, a także języka angielskiego lub matematyki (wybór ucznia)
 • Klasa o profilu humanistycznym (od 90 pkt). Tutaj uczniowie będą uczyć się rozszerzonego języka polskiego i języka angielskiego, a także historii lub wiedzy o społeczeństwie (wybór ucznia)
 • Klasa ogólna (od 80 pkt), oferuje rozszerzoną naukę geografii i matematyki oraz języka angielskiego lub fizyki na poziomie rozszerzonym (wybór ucznia)

Absolwenci pińczowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja otrzymują wysokie noty z egzaminu maturalnego. W roku szkolnym 2020/2021 zdawalność wyniosła 97%. Dziś ci młodzi ludzie z powodzeniem studiują w Krakowie, Kielcach, Warszawie, Wrocławiu, Rzeszowie i na Śląsku. W tym miejscu warto wspomnieć o tych absolwentach „Kołłątaja”, którzy swoimi nietuzinkowymi osiągnięciami i dorobkiem naukowym rozsławiają dziś nie tylko naszą szkołę, ale i całe Ponidzie.   

Prof. Dr hab. Marian Stanisław Binek jest  prorektorem ds. Nauki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW Katedra Nauk Przedklinicznych w Warszawie, pełni również zaszczytną i odpowiedzialną funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Z kolei geograf Tomasz Wites, doktor Nauk o Ziemi jest pracownikiem naukowo –dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego, a ponadto sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, specjalistą w geografii regionalnej, podróżnikiem. Absolwentem „Kołłataja” jest też Mariusz Kędziora, od 12 lat pracownik Microsoft, obecnie jako App Innovation Lead na region CEE (Europy Środkowo-Wschodniej), odpowiedzialny za powstawanie innowacyjnych aplikacji z wykorzystaniem najnowszych technologii (Al, Cloud, IoT). 

Zdolni uczniowie liceum w Pińczowie, pod opieką fachowej kadry, zdobywają najwyższe noty w nauczaniu, osiągają liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Andrzej Głuszak – w roku 2015/2016 zdał maturę na 100% i tym samym znalazł się w gronie 50 najlepszych maturzystów w kraju. Dwa lata później, sukces Andrzeja powieliła Paulina Gręda dostając się do grona 67 najlepszych polskich maturzystów. W roku 2015/2016 finalistą olimpiady z języka polskiego została Aleksandra Kasprzyk, z kolei w  latach 2018/2019 i 2019/2020, finalistą olimpiady z geografii został Szymon Pasternak. Warto też wspomnieć o sukcesie Agnieszki Martowicz. Licealistka została finalistką olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”, z zakresu geografii z elementami geologii. Szkolne zespoły sportowe również odnoszą liczne sukcesy. Pomaga w tym wykwalifikowana kadra oraz bogate zaplecze sportowe, mocno doinwestowane w ostatnich latach.

Unijne projekty realizowane w placówce pozwoliły także przebudować sale lekcyjne i doposażyć je w nowoczesne sprzęty, dzięki którym nauka w liceum z pewnością będzie jeszcze bardziej efektywna i przyjemna. 

Uczniowie pińczowskiego Liceum Ogólnokształcącego chętnie biorą udział w lokalnych wydarzeniach społeczno –kulturalnych, upamiętniają ważne rocznice, angażują się w akcje charytatywne, niosą pomoc potrzebującym. Widać ich w życiu szkoły, miasta i powiatu. Możesz do nich dołączyć. 

 Dodatkowych informacji szukaj na stronie www.lo.pinczow.com, na facebook-u www.facebook.com/lopinczow lub pod nr tel. 41/357 28 43

 

PREZENTACJA SZKOŁY (PDF) 

 


lo_pinczow.jpg

lo_pinczow1.jpg 

lo_pinczow2.jpg 

lo_boisko.jpg 

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ponidzie - Jak widzą nas mieszkańcy?

Szanowni Mieszkańcy! Dziękujemy wszystkim, którzy w lutym bieżącego roku wzięli udział w ankiecie on-line w ramach projektu pilotażowego...