Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Powiatu - zaproszenie

Dodał: monika.strojna Data: 2019-01-22 08:16:41 (czytane: 518)

Przewodniczący Rady Powiatu zaprasza na sesję Rady Powiatu Pińczowskiego, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 roku o godz. 900 w budynku Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji przy ul. Republiki Pińczowskiej 42 w Pińczowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.        Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.        Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu na temat aktualnych inwestycji oraz kierunków działania powiatu na lata 2019-2023.

5.        Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata
2019-2033.

6.        Uchwalenie budżetu powiatu na 2019 rok.

7.        Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na 2019 rok.

8.        Uchwalenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2019 rok.

9.        Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  XIII/77/2016 Rady Społecznej
w Pińczowie z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie skargi na  Starostę Pińczowskiego.

14.    Interpelacje i zapytania radnych.

15.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

16.    Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Powiatu

/-/ Ireneusz Gołuszka

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Rusza kwalifikacja wojskowa 2019

Rozpocznie się 4 lutego i potrwa do 10 kwietnia. Jakie roczniki muszą stawić się do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku? Jak wygląda...