Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu

Dodał: monika.strojna Data: 2019-11-22 08:39:06 (czytane: 1117)

Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego zaprasza na sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 roku (wtorek) o godz. 14.00 w budynku Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji przy ul. Republiki Pińczowskiej 42.

Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego zaprasza na sesję 

 


Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za 2018/2019.

 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2018-2022.

 7. Sprawozdanie Organizatora Pieczy Zastępczej.

 8. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu w Pińczowie za
  2018 rok przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

 9. Informacja na tematy analizy oświadczeń majątkowych członków Zarządu Powiatu, pracowników, kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa za 2018 rok przeprowadzonej przez Starostę Pińczowskiego.

 10. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu w Pińczowie, członków Zarządu Powiatu, pracowników, kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa za 2018 rok przeprowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.  

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 roku.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/61/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia
  24 września 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy samorządu powiatu pińczowskiego
  z organizacjami pozarządowymi na lata 2020-2021.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/30/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia
  29 marca 2019 roku w sprawie  określenia zadań finansowanych w 2019 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego Zespół
  Opieki Zdrowotnej  Pińczowie do składu Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych
  z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia,
  a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2020 rok.

 17. Informacja z pracy Zarządu.

 18. Interpelacje i zapytania radnych.

 19. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

 20. Zakończenie obrad.

   Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Gołuszka

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Materiały budowlane - prawie 50 mln zł kary dla Yetico

Mniejsza wytrzymałość płyt styropianowych i gorsze parametry termoizolacyjne niż deklarował producent. Spółka Yetico wprowadzała...