Wiadomości - Aktualności

Budujemy bez pozwolenia? Nie jest to takie proste

Dodał: Sylwia Robak Data: 2022-02-18 09:31:22 (czytane: 1238)

3 stycznia 2022 roku w życie weszła zmiana ustawy Prawo Budowlane.

 zareba.jpg 

O nowych przepisach opowiedziała Dorota Zaręba, kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa 

Nowe przepisy zakładają możliwość budowy domu bez pozwolenia, a tylko na podstawie zgłoszenia. W ten sposób możemy wybudować wolno stojący, jedno lub dwukondygnacyjny budynek mieszkalny jednorodzinny, o powierzchni zabudowy do 70 m2, przy czym budowa ta ma zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora.

Czy to jedyne warunki do spełnienia? Niestety nie. Dodatkowo, inwestor musi dopilnować, by budowany dom sąsiadował z najbliższą działką ścianą bez okiem i drzwi w odległości nie mniejszej niż 3 m, zaś w przypadku ścian z oknami i drzwiami odległość ta nie może być mniejsza niż 4 m.  

Budowa budynku w odległościach mniejszych niż te wskazane wyżej wymaga już pozwolenia na budowę. Czy wystarczy samo zgłoszenie budowy? Nie wystarczy. Do zgłoszenia musimy dołączyć trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki, a także trzy egzemplarze projektu architektoniczno -budowlanego. Dokumenty te należy złożyć w Wydziale Budownictwa w formie tradycyjnej bądź elektronicznej. Nie możemy przy tym zapomnieć o opiniach, uzgodnieniach, pozwoleniach i innych dokumentach, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw. Mogą to być również kopie tych dokumentów.

Ponadto, do zgłoszenia należy załączyć:

  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);
  • oświadczenie inwestora, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy – Kodeks karny;
  • oświadczenia inwestora, że przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy oraz, że dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.„Jeśli zamierzamy budować dom bez pozwolenia, a tylko napodstawie zgłoszenia,pamiętajmy, że budowę możemy rozpocząć dopiero po dostarczeniu zgłoszenia do urzędu, a przy tym należy poinformować nadzór budowlany o planowanym terminie rozpoczęcia robót. Trzeba także zapewnić sporządzenie projektu technicznego. Domy do 70 m² również wymagają geodezyjnego wyznaczenia w terenie, a po budowie -geodezyjnej inwentaryzacji” - wyjaśnia Dorota Zaręba, kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa w pińczowskim Starostwie Powiatowym. 

Wybudowaliśmy budynek mieszkalny na podstawie zgłoszenia. Czy od razu możemy się wprowadzać? Nie. Możemy to zrobić dopiero po zawiadomieniu nadzoru o zakończeniu prac. Jeśli ten w czasie14 dni nie wniesie sprzeciwu, budynek możemy użytkować. Przy czym, do tego zawiadomienia musimy 

dołączyć oświadczenie o tym, iż dokonaliśmy dokładnych pomiarów powierzchni użytkowej całego domu i poszczególnych lokali w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

  


Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nasze kondolencje...

...