Wiadomości - Aktualności

Ograniczenia dla przyjęć interesantów w Starostwie Powiatowym

Dodał: Sylwia Robak Data: 2020-04-15 13:27:34 (czytane: 4820)

Informacja o zmianach w organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Pińczowie oraz jednostkach organizacyjnych powiatu w związku z zagrożeniem KORONAWIRUSA.

SZANOWNI  PAŃSTWO
 
Od 16 marca 2020 r. do odwołania w Starostwie Powiatowym w Pińczowie oraz jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzona zostaje zmiana organizacji pracy osób obsługujących interesantów.

Prosimy o maksymalne ograniczenie wizyt w urzędzie i załatwianie spraw

drogą mailową, pocztową lub telefoniczną.

 
Jednocześnie informujemy, że wszelkie dokumenty, które chcemy złożyć w Starostwie Powiatowym w Pińczowie musza być w koszulce lub kopercie i należy je wrzucać do specjalnie przygotowanych pojemników, które znajdują się przy wejściu. 

WPROWADZONY ZOSTAJE ZAKAZ WSTĘPU

Wydziały, biura i samodzielne stanowiska będą pracować według poniższych wytycznych.

Kasa Starostwa Powiatowego w Pińczowie będzie nieczynna. Wnosi się o dokonywanie płatności na rzecz Powiatu przelewami, np. poprzez system bankowości elektronicznej.

RACHUNKI BANKOWE DO WPŁAT

- opłaty skarbowe

96 8509 0002 2001 0000 0185 0035
Bank Spółdzielczy w Pińczowie

- opłaty komunikacyjne, prawa jazdy, dzienniki budowy, karty wędkarskie

75 8509 0002 2001 0000 0185 0025
Bank Spółdzielczy w Pińczowie

- opłaty ewidencyjne

27 8509 0002 2001 0000 0185 0016
Bank Spółdzielczy w Pińczowie

- opłaty geodezyjne

22 8509 0002 2001 0000 0185 0009
Bank Spółdzielczy w Pińczowie

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu i dzierżawy Skarbu Państwa

92 8509 0002 2001 0000 0185 0010
Bank Spółdzielczy w Pińczowie

 
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU   - kontakt z wydziałem możliwy będzie tylko:
 • telefonicznie,  tel. 413576001 – 05 (wewnętrzny 250 - rejestracja pojazdów, 251 - prawa jazdy)
 • e-mailowy
 • e-PUAP
 • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
 • skrzynka podawcza (w budynku starostwa ul. Zacisze 5)
Wnioski należy składać w kopertach z numerem telefonu do skrzynki podawczej.
Opłaty komunikacyjne należy wykonać przelewem na konto:
75 8509 0002 2001 0000 0185 0025
Bank Spółdzielczy w Pińczowie
Opłaty skarbowe:
96 8509 0002 2001 0000 0185 0035
Bank Spółdzielczy w Pińczowie

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA - Wszelkie wnioski do Wydziału składane będą w Biurze Obsługi Klienta. Dokumenty, po ustaleniu telefonicznym, do odbioru będą również w Biurze Obsługi Klienta. Ponadto informacji udziela się pod numerem telefonu: 41 357-60-01 wew. 230, 235.
 
WYDZIAŁ PROMOCJI I POLITYKI REGIONALNEJ - wszelkie informacje dotyczące spraw związanych z zadaniami Wydziału można uzyskać pod numerem telefonu 41 357-60-01 wew. 240, 241 oraz drogą mailową pod adresem: inwestycje@pinczow.pl Pisma przesyłać można również drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego – ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów.
 
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW - Poradnictwo konsumenckie wykonywane jest wyłącznie telefonicznie na nr tel. 41 357-60-01 i mailowo na adres joanna.chaluda@pinczow.net 
Formularze wniosków o interwencję konsumencką dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego, Pińczów , ul. Zacisze 5 (parter) oraz na stronie internetowej powiatu pińczowskiego http://powiat.pinczow.pl/powiatowy-rzecznik konsument%C3%B3w,10,18,18,p.html

WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA  - wszystkie wzory wniosków umieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego jak również w punkcie informacyjnym na parterze budynku Starostwa. Telefony kontaktowe 
z Wydziałem: 41 357-60-01 wew. 260, 262. Jednocześnie informujemy, że na czas wprowadzonych zmian wszystkie zaplanowane wyjazdy w teren zostają odwołane. O nowo wyznaczonych terminach wnioskodawcy zostaną poinformowani  odrębnymi pismami. W sprawach pilnych zalecany jest kontakt telefoniczny. Wszelkie wnioski można składać w Biurze Obsługi Klienta bądź drogą internetową (adres e - mail: starostwo@pinczow.pl).

GEOLOG POWIATOWY - wszelkie informacje związane z zadaniami z zakresu geologii można uzyskać pod numerem telefonów Wydziału Środowiska Leśnictwa i Ochrony Środowiska: 
41 357-60-01 wew. 260, 262.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH
Wszelkie sprawy związane z zadaniami Wydziału można uzyskać pod numerem telefonu 
41 357-60-01 wew. 270 i 271 lub drogą mailową: teresa.gladysz@pinczow.net lub barbara.modrzewiecka@pinczow.net
Wszelkie wnioski dotyczące prac Wydziału (np. wniosek o sprowadzenie zwłok, wydanie zaświadczeń) rekomendujemy składanie drogą elektroniczną. Wnioski w wersji elektronicznej można pobrać pod adresem http://powiat.pinczow.pl 
 
BIURO RADY - realizuje wszystkie zadania, zalecany kontakt telefoniczny: 41 357-60-01 wew. 215
 
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W PIŃCZOWIE  informuje, że została wyłączona bezpośrednia obsługa klientów oraz możliwość umawiania się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pińczowie. 
W sytuacjach, w których jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej). Jednocześnie informuję, że w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pińczowie, w związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z działaniami zapobiegawczymi wstrzymane zostały wyjazdy kontrolne na podstawie § 10 ust. 1 i 2 w okresie, o którym mowa w § 1 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Dokumenty po telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Inspektoratu ich kompletności można także w wyjątkowych sytuacjach zostawić w skrzynce podawczej Starostwa Powiatowego w Pińczowie. Uwaga: proszę na przesyłanych dokumentach podawać nr telefonu do kontaktu. Bardzo proszę o wyrozumiałość i zrozumienie dla tak przyjętego przez Nas sposobu postępowania w tym okresie.


WYDZIAŁ GEODEZJI  KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - Prosimy o maksymalne ograniczenie wizyt w urzędzie i załatwianie spraw drogą mailową, email: starostwo@pinczow.pl  pocztową: Starostwo Powiatowe w Pińczowie ul. Zacisze 5; 28-400 Pińczów, telefoniczną  (41 35-760-01; 41 35-760-02, 41 35-760-03, 41 35-760-04, 41 35-760-05) lub za pomocą platformy ePUAP.
 
Ogranicza się wzajemny, bezpośredni kontakt mieszkańców Powiatu związany z załatwianiem spraw dotyczących udostępniania informacji, aktualizacji danych ewidencyjnych oraz obsługi prac geodezyjnych. Czynne będzie wyłącznie Biuro Obsługi Klienta (konsola) na poziomie 0(zero), które przyjmowało będzie wnioski. Brak będzie możliwości niezwłocznej realizacji wniosku. Sprawy realizowane będą w najkrótszych możliwych terminach. Uprasza się interesantów o korzystanie z elektronicznej drogi komunikacji z urzędem:

(adres email: geodezja_pinczow.poczta.onet.pl, lub poczty tradycyjnej: Starostwo Powiatowe w Pińczowie ul. Zacisze 5; 28-400 Pińczów). Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr telefonu: 41-35-772-91. Tą samą drogą urząd będzie realizował wpływającą korespondencję. 

BYŁY INTERNAT Liceum Ogólnokształcącego -  UL. ŻWIRKI I WIGURY 40, PIŃCZÓW

Przyjmowanie interesantów ograniczone do minimum  -  obsługa  na parterze. Ponad to: 
 1. Wstrzymanie do odwołania wynajmowania miejsc noclegowych.
 2. Pomiar temperatury i dezynfekcja rąk osób wchodzących do budynku.
 3. Prowadzenie ewidencji osób wchodzących do budynku
 4. Zakaz wstępu na wyższe kondygnacje budynku.
 5. Biuro Stowarzyszenia Emerytów Rencistów i Inwalidów  - nieczynne
 6. Punkt Interwencji Kryzysowej  - kontakt telefoniczny – 41 357-35-75 wew. 3
 7. Biuro Świętokrzyskiej Izby Rolniczej  - kontakt telefoniczny – 507 709 151
 8. Biuro świętokrzyskiego Klubu  Amazonek  -  nieczynne
 9. Biuro Związku Kombatantów RPi Byłych Więźniów Politycznych  - nieczynne
 10. Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych -  kontakt telefoniczny  - 662 539 749
Młodzieżowe Centrum Kariery - Kontakt  41 376-60-78, mck.pinczowohp.pl
 
POWIATOWY URZĄD PRACY
 
W związku z obecną sytuacją związaną z wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę o nazwie Covid – 19, zwaną powszechnie koronawirusem, zalecamy rejestrację w PUP przez Internet.

Osoby, które mają wyznaczony obowiązkowy termin wizyty  w PUP w Pińczowie w miesiącu marcu, mogą przełożyć go telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na inny termin spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu ze swoim doradcą klienta.

Wykaz telefonów do kontaktu:
tel. 41 357 26 40 wew. 19, 20,  24, 25
 
Pozostałym klientom, którzy planują w najbliższych dniach przybycie osobiste do Urzędu 
a ich sprawa nie wymaga konieczności ich osobistego stawiennictwa, proponujemy rozważenie wcześniejszego kontaktu telefonicznego z pracownikami Urzędu Pracy, bądź skorzystania z poniższych rozwiązań elektronicznych:

- e-mail: kipi@praca.gov.pl
- elektroniczna skrzynka podawcza: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu

w celu ustalenia dalszego sposobu procedowania spraw urzędowych.

UWAGA!!!!

 Ważne!

Przy rejestracji częściowej nie potrzebny jest podpis kwalifikowany i profil zaufany.

Film instruktażowy:

 

 
Link do rejestracji elektronicznej:

Wszystkie nabory wniosków zostają wstrzymane do odwołania. W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne klientów i pracowników prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej, telefonicznej oraz drogą pocztową.Wstrzymane zostało zawieranie umów cywilno - prawnych. Zespół zadaniowy ds. cudzoziemców informuje, że przyjmuje oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wnioski o zezwolenia na pracę sezonową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy jedynie drogą elektroniczną. Wydanie dokumentów nastąpi jedynie w formie elektronicznej.  Zespół zadaniowy ds. obsługi klienta instytucjonalnego informuje, że zgłoszenia krajowych ofert pracy będą przyjmowane telefonicznie, pocztą elektroniczną lub przez portal www.praca.gov.pl

Cała obsługa klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie będzie odbywała się w formie elektronicznej.


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZA

W trosce o wspólne  bezpieczeństwo zdrowotne klientów i pracowników przyjmowanie dzieci na diagnozę i terapię z dniem 16.03.2020 r. zostaje odwołane. Prosimy o załatwianie spraw formie elektronicznej,  telefonicznie 41 357-47-01 oraz drogą pocztową. Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższej prośby. 


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pińczowie będą obsługiwać interesantów wyłącznie:

 

 • telefonicznie pod nr 41 357-60-01 wew. 300, 301,302;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: pcpr@pinczow.pl
 • za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) - w przypadku osób ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON w tym Aktywny samorząd;
 • za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów.

 

Ponadto mając na uwadze powyższe informujemy, iż wszystkie wnioski są dostępne na stronie internetowej PCPR www.pcpr.pinczow.pl. Powiatowy Zespół informuje, iż osoby które starają się o wydanie orzeczenia i złożyły wniosek w sprawie wydania orzeczenia będą orzekane zaocznie tzn. bez osobistego udziału wyłącznie na podstawie załączonej dokumentacji medycznej, o ile lekarz – przewodniczący składu orzekającego, uzna ją za wystarczającą. Odbiór kart parkingowych i legitymacji osób niepełnosprawnych jest wstrzymany do odwołania, jednocześnie w związku z w/w prosimy o nieskładanie wniosków o wydanie kart i legitymacji.

Dofinansowania z PFRON dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dofinansowanie do aparatów słuchowych, likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się, a także do turnusów rehabilitacyjnych, zostają wstrzymane do czasu podjęcia uchwały przez Radę Powiatu o podziale środków algorytmowych na 2020 r. Dofinansowania dla rodzin zastępczych, w szczególności dodatek wychowawczy 500+, dofinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, będą wypłacane w dalszym ciągu wyłącznie na konta osobiste.

Wnioski osobiście będzie można złożyć wyłącznie do skrzynki ustawionej przed budynkiem Starostwa Powiatowego, które następnie zostaną rozdysponowane do odpowiednich działów. Prosimy o podawanie we wnioskach kontaktowego numeru telefonu.


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŃCZOWIE UL. WESOŁA 5

INFORMUJĘ, ŻE W RAMACH PREWENCJI ZACHOROWAŃ WPROWADZA ZAKAZ ODWIEDZIN MIESZKAŃCÓW NASZEGO DOMU.
ZAKAZ OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA.

Informacje dla osób uprawnionych, związane z mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej 

w Pińczowie można uzyskać pod numerem telefonu: 41 357-34-51, 41 35 724 74   wew. 26 (oddział II) i 28 ( oddział I)  w godz. od 8:00 do 18:00. 

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIAMI KORONAWIRUSEM WYDAWANIE POSIŁKÓW NA ZEWNĄTRZ ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE: 

TYLKO W GODZ. 12.10 DO 12.30
PRZEZ OKIENKO PODAWCZE Z TYŁU BUDYNKU DPS.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PIŃCZOWIE
W związku z ograniczeniem możliwości rozprzestrzeniania apelujemy aby załatwianie spraw ograniczyć do minimum. Interesanci proszeni są o załatwianie spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną:
Tel: 041 357-61-29 fax  wew. 28
e-mail: pzd@pinczow.pl

W pilnych przypadkach, przy bramie PZD został zamontowany dzwonek, którego należy użyć po przybyciu na miejsce i poczekać na przybycie pracownika.

NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), porady prawne 

od 30 marca 2020 roku do odwołania  będą udzielane za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, email) przez niżej wymienione osoby:

 

 1. JÓZEF DOMARADZKI – ADWOKAT – poniedziałek w godz. 7.30 – 11.30 i piątek w godz. 7.30 – 8.30,  tel. 604-218-892,  602-125-618,  e-mail: kadomaradzki@gmail.com
 2. KAROLINA DOROZ – ADWOKAT  – wtorek w godz. 7.30 – 11.30  i piątek  w godz. 8.30 – 9.30, tel. 501-943-114, e-mail: doroz.kancelaria@wp.pl
 3. MARCIN LASOTA – RADCA PRAWNY  – środa w godz. 7.30 – 11.30 i piątek w godz. 9.30 – 10.30 tel. 665-274-677, e-mail: m.lasota@prawnik-kielce.pl
 4. ANETA JAROSZCZYK – RADCA PRAWNY – czwartek w godz. 7.30–11.30 i piątek w godz. 10.30-11.30 tel. 606-112-949, e-mail: aneta.jaroszczyk@gmail.com
 5. ALICJA MÓL – ADWOKAT  –  poniedziałek, wtorek w godz. 11.30 – 15.30 tel. 608-411-911, e-mail: kancelaria@alicjamol.pl
 6. TOMASZ OWCZARCZYK – DORADCA OBYWATELSKI - środa  w godz. 11.30 – 15.30 tel. 502-388-879, e-mail: to1kancelaria@gmail.com 
 7. EWA RUTKOWSKA-KOPAŁA – RADCA PRAWNY – czwartek w godz. 11.30 – 15.30  tel. 696-787-357, e-mail:ewa.rutkowskakopala@onet.pl
 8. ANNA SZENIAWSKA – ADWOKAT – piątek w godz. 11.30 – 15.30 tel. 504-054-974, e-mail: aiyse@o2.pl

W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


POWIATOWY OŚRODEK KULTURY SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI 
(Hala widowiskowo-sportowa) – NIECZYNNY DO ODWOŁANIA


Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższej prośby, ponieważ nasze odpowiedzialne zachowania mają pomóc chronić nas wszystkich przed groźną infekcją i zachorowaniem.

Za utrudnienia przepraszamy.

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Znowu będzie wiało - ostrzeżenie IMGW

W godzinach popołudniowych i wieczornych 13 marca możemy się spodziewać silnych podmuchów wiatru osiągających prędkość do 80km/godz....