Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Powiatu

Dodał: Sylwia Robak Data: 2024-03-14 13:34:22 (czytane: 135)

Przewodniczący Rady Powiatu informuje, że w dniu 20 marca 2024 roku o godz. 10.00 w budynku Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji przy ul. Republiki Pińczowskiej 42 odbędzie się sesja Rady Powiatu.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 4. Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2024 Rokiem Republiki Pińczowskiej.  
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Sołtysa i mieszkańców miejscowości Góry.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych w 2024 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie pińczowskim na lata 2024-2026.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową w powiecie pińczowskim na lata 2024-2028.
 11. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowy program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową w powiecie pińczowskim na lata 2024-2028.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.  
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2024-2034.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok. 
 15. Podsumowanie pracy Rady Powiatu za okres mijającej kadencji. 
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zakończenie obrad.    

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Ireneusz Gołuszka

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

WARSZTATY TWORZENIA PROJEKTÓW

W czwartek 14 marca w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 10.00 organizowane jest spotkanie w sprawie naboru w ramach...