Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Powiatu

Dodał: Milena Data: 2017-06-12 12:56:47 (czytane: 2268)

Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego zaprasza na sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 roku (środa) o godz. 8.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie przy ul. Republiki Pińczowskiej 42.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu:
a)wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,
b)wystąpienie Skarbnika Powiatu i zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok,
c)odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
- opinii do wykonania budżetu powiatu za 2016 rok,
- wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Pińczowie za 2016 rok
d)odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2016 rok,
e)dyskusja,
f)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,
g)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu
z wykonania budżetu za 2016 rok.
5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
- wystąpienie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,
- opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2016.
6. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat działalności inspekcji na terenie
powiatu pińczowskiego:
- wystąpienie Powiatowego Lekarza Weterynarii,
- opinia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
dyskusja.
7. Informacja na temat działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Pińczowie:
- wystąpienie Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pińczowie ,
- opinia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
- dyskusja.
8. Informacja z realizacji Programu Współpracy Samorządu Terytorialnego z organizacjami pozarządowymi:
- wystąpienie Kierownika Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej,
- opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
- dyskusja.
9. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:
a)sprawozdanie z działalności,
b)sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2012-2017,
c)sprawozdanie Organizatora Pieczy Zastępczej.
- wystąpienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego,
- dyskusja.
10. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Ireneusz GołuszkaJarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Budowanie nowego nowoczesnego partnerskiego oblicza szkół powiatu

W dniu 23 maja 2017 roku w Pińczowie odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne budowania nowego nowoczesnego partnerskiego oblicza...