Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Powiatu

Dodał: Sylwia Robak Data: 2021-11-22 15:09:05 (czytane: 818)

Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego uprzejmie informuje, że w dniu 25 listopada 2021 roku o godz. 9.00 w Powiatowym Ośrodku Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji przy ul. Republiki Pińczowskiej 42 w Pińczowie, odbędzie się sesja Rady Powiatu.

 Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu w Pińczowie za 2020 rok przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Powiatu. 
 5. Informacja na tematy analizy oświadczeń majątkowych członków Zarządu Powiatu, pracowników, kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa za 2020 rok przeprowadzonej przez Starostę Pińczowskiego.
 6. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu w Pińczowie, członków Zarządu Powiatu, pracowników, kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa za 2020 rok przeprowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. 
 7. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy samorządu powiatu pińczowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXIV/170/2021 Rady Powiatu w Pińczowie dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Pińczowskiego w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia działki położonej w mieście Pińczowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 7/6 o powierzchni 0,0031 ha obręb 06.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pińczowie.
 14. Informacja z pracy Zarządu Powiatu. 
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zakończenie obrad. Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Ireneusz Gołuszka

Zobacz także

Pomoc finansowa dla rolników

Dodane: 2024-05-24 10:43 - czytane (16)

TAGI:


Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Dodatkowa kasa na drogi

Dwie kolejne drogi powiatowe będą remontowane dzięki dotacjom zewnętrznym. Kwotę 830 tyś zł Powiat Pińczowski otrzymał z programu...