Wiadomości - Aktualności

Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin

Dodał: Sylwia Robak Data: 2022-04-19 13:51:28 (czytane: 553)

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje.

 traktor_oprysk_glifosat_pole_f.png

W związku z rozpoczęciem wiosennych zabiegów ochrony roślin PIORiN -Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa  przypomina o warunkach właściwego stosowania środków ochrony roślin, w celu zminimalizowania zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska oraz ochronę pszczół i innych owadów zapylających. 

 Zgodnie ustawą o środkach ochrony roślin użytkownicy profesjonalni zobowiązani są do:

  • stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin;
  • prowadzenia chemicznej ochrony w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałania znoszeniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu;
  • ochrony organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu ( nie należy wykonywać zabiegów  w godzinach aktywności pszczół i innych owadów zapylających);
  • nabywania środki ochrony roślin  w punktach dystrybucji uprawnionych do prowadzenia w nich takiej działalności oraz nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (pestycydów nie można kupować np.: na targowisku, z bagażnika samochodu, z zagranicy oraz z nieznanych źródeł w Internecie); 
  • posiadania odpowiednich kwalifikacji do stosowania środków ochrony roślin potwierdzonych zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w tym zakresie ( ważnym 5 lat);
  • regularnego kalibrowania i poddawania badaniom sprawności technicznej opryskiwacza wykorzystywanego do prowadzenia zabiegów ochrony roślin  (nie rzadziej niż co 3 lata lub  w przypadku nowego opryskiwacza, nie później niż po 5 latach od udokumentowanej daty jego zakupu); 
  • zapoznania się z etykietą środka ochrony roślin (nie można stosować środków ochrony roślin na rośliny oraz agrofagi, które nie zostały wyszczególnione w etykiecie,  nie  przekraczać wskazanych dawek i liczby dopuszczonych zabiegów, stosowanie środków niezgodne  z zaleceniami  jest główną przyczyną wykrywania w płodach rolnych groźnych dla zdrowia pozostałości);
  • prowadzenia i przechowywania przez 3 lata ewidencji zabiegów środkami ochrony roślin ( w tym wpisywanie pełnej nazwy zastosowanego środka ochrony roślin,  dawki w przeliczeniu na 1 hektar,  przyczyny zastosowania środka oraz daty zabiegu,  nazwy i powierzchni chronionej uprawy).

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości  w zakresie stosowania środków ochrony roślin stosuje sankcje karne, tj. nakłada mandaty, a w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów może zostać wydana np. decyzja zakazująca stosowania środków ochrony roślin do czasu ukończenia szkolenia podstawowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosowaniu środków ochrony roślin, które mogą mieć wpływ na przekroczenia norm pozostałości środków ochrony roślin PIORiN informuje Państwową Inspekcję Sanitarną. Inspekcja prowadzi również współpracę z ARiMR i stwierdzone nieprawidłowości mogą mieć duży wpływ na wysokość wsparcia wypłacanego przez Agencję.

                                                                     


                                            


Zobacz także

Pomoc finansowa dla rolników

Dodane: 2024-05-24 10:43 - czytane (16)

TAGI:


Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Komendant oficjalnie powołany

Pińczowska jednostka ma nowego Komendanta....